اقامت دکتر اسلامی ندوشن
دکتر محمّد علی اسلامی ندوشن بهمراه همسر محترمشان خانم دکتر شیرین بیانی از خرداد سال 1391 در کانادا بسر می برند . حال عمومی ایشان خوب است و علّتی در بین نیست مگر ضعف ناشی از کهولت که توان بازگشت به ایران را از ایشان گرفته است.
( ۱۳۹۹/۴/۱۱ )

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی