سفر دکتر محّمد علی اسلامی ندوشن و خانم دکتر شیرین بیانی به کانادا
دکتر محّد علی اسلامی ندوشن به همراه همسر محترمشان، خانم دکتر شیرین بیانی ، از 15 خرداد (4/ jun/ 2012 ) در تورنتوی کانادا خواهند بود.
( ۱۳۹۱/۳/۲۰ )

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی