انتشار روزها جلد چهارم

بالاخره بعد از هفت سال تأخیر، کتاب روزها جلد چهارم منتشر شد. این جلد دربرگیرندۀ حوادث و اتفاقات از 28 مرداد 1332 تا بهمن 1357 است.
مانند سه جلد پیشین این جلد نیز توسط انتشارات یزدان روانۀ کتاب فروشی ها شده است.
شرکت سهامی انتشارات یزدان : بلوار کشاورز - بعد از خیابان قدس - پ. 220 - ط. دوّم
تلفن : 88966616


( ۱۳۹۱/۳/۲۰ )

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی