مجموعه داستانهای شاهنامه با مقدّمه دکتر محمّد علی اسلامی ندوشن

مجموعه ای ده جلدی از داستانهای شاهنامه با مقدّمه دکتر محمد علی اسلامی ندوشن و به خط رسول مرادی، به همت انتشارات کلهر در دست چاپ است.

تا کنون دو جلد از این مجموعه با نام های "رستم و سهراب" و " بیژن و منیژه " منتشر شده است.


( ۱۳۹۰/۱۱/۲ )

کتاب ها فصلنامه هستی دست نوشته ها اشعار گفتمان همایش در نگاه یاران سفرهای خارجی